Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ราคาสินค้า
     
 
หมวดและราคาสินค้า ตราสหกรณ์ (CO-OP)
ที่
หมวดสินค้า
ขนาดบรรจุ  
ราคา/หน่วย
ราคา/ลัง
จำนวน
หน่วยนับ
  หมวดที่ 1 กาแฟ        
1
ตราเขาทะลุ (ดำ) 3 in 1 
(Otop 5 ดาว) (1 ลัง/18 ห่อ/28 ซอง)
18
ห่อ
83.22
 1,498.00
2
ตราเขาทะลุ (สีแดง) 3 in 1
(Otop 5 ดาว) ( 1 ลัง/18 ห่อ/30 ซอง)
18
ห่อ
84.33
 1,518.00
3
ตราชุมพร 3 in 1 (1 ลัง/ 24 ห่อ/ 30 ซอง)
24
ห่อ
87.50
 2,100.00
4
ตราถ้ำสิงห์ 4 in 1(1 ลัง/20 ห่อ/30 ซอง)
20
ห่อ
115.00
 2,300.00
  หมวดที่ 2 ข้าว        
1
ข้าวกล้องตราบุรีรัมย์ 2 กก.
(1 กระสอบ/ 20 ถุง)
20
ถุง
90.00
 1,800.00
2
ข้าวตราบุรีรัมย์ 5 กก.
(1 กระสอบ/ 10 ถุง)
 10
 ถุง
 200.00
 2,000.00
3
ข้าวตราทุ่งกุลาฟาร์ม 5 กก. (1กระสอบ/ 10 ถุง)
 10
 ถุง
 200.00
 2,000.00
4
ข้าวขาว 5 กก.
 10
 ถุง
 90.00
 900.0
5  ข้าวไรซ์เบอร์รี่  1 กก.
 30
 ถุง
 65.00
 1,950.00
  หมวดหมู่ที่ 3 ถุงพลาสติก        
1
ถุงพลาสติก (สีเขียว) ขนาด 6x14
(1 กระสอบ/ 100 ห่อ/ 100 ใบ)
 100
 ห่อ
 28.00
2,800.00
2
ถุงพลาสติก (สีเขียว) ขนาด 8x16
(1 กระสอบ/ 50 ห่อ/ 100 ใบ)
 50
ห่อ
 50.00
 2,500.00
3
ถุงพลาสติก (สีเขียว) ขนาด 9x18
(1 กระสอบ/ 45 ห่อ/ 100 ใบ)
 45
 ห่อ
 64.00
 2,880.00
4
ถุงพลาสติก (สีเขียว) ขนาด 12x20
(1 กระสอบ/ 30 ห่อ/ 100 ใบ)
 30
 ห่อ
 82.00
 2,460.00
5
ถุงพลาสติก (สีเขียว) ขนาด 14x24
(1 กระสอบ/18 ห่อ/ 100 ใบ)
 18
 ห่อ
 125.00
 2,250.00
  หมวดหมู่ที่ 4  น้ำดื่ม        
1
ตราโค-ออฟ 600 cc.  (1 แพ็ค/ 12 ขวด)
 12
ขวด 
  4.17 
   50.00
2
ตราโค-ออฟ 1500 cc.  (1 แพ็ค/ 6 ขวด)
 6
 ขวด
 8.33
   50.00
3
ตราโค-ออฟ 350 cc. (1 แพ็ค/ 12 ขวด)
 12
 ขวด
 3.33
   40.00
  หมวดหมู่ที่ 5 น้ำตาล        
1
ตราโคออฟ - ทรายขาว 1 กก.
(1 กระสอบ/ 50 ถุง)
 50
 ถุง
 21.00
 1,050.00
  หมวดหมูที่ 6 ผงซักฟอก        
1
ตราโคออฟ - ไฮเพาว์เวอร์ 1 กก.
(1 ลัง/ 12 ถุง)
12
ถุง 
 80.00
    960.00

 
     
  ***สิทธิพิเศษสำหรับสหกรณ์สมาชิก***
1. ได้รับเครดิตชำระเงิน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
2. ได้รับยกเว้นค่าขนส่งเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
3. สั่งซื้อสินค้าครบ 60,000 บาท ขึ้น (ฟรีค่าขนส่ง)
 
     
     
  หมายเหตุ  
  1. สินค้าทุกรายการขายเป็นราคาเงินสดรวมภาษีแล้ว (ไม่รวมค่าขนส่ง)
2. สินค้าทุกรายการขายแล้วไม่รับคืน
3. สินค้าชำรุดแจ้งเปลี่ยนได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่รับสินค้า
4. สั่งซื้อสินค้าครบ 30,00 บาท มีบริการจัดส่ง ดังนี้
       4.1 เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดค่าบริการเที่ยวละ 300 บาท
       4.2 ต่างจังหวัด กิโลเมตรละ 2 บาท
5. สั่งซื้อสินค้าครบ ตั้งแต่ 60,000 บาท ฟรีค่าขนส่งทั้งในเขตกรุงเทพ
    และปริมณฑล
6. สินค้าทุกรายการเป็นสินค้าขายส่ง ไม่แบ่งขาย
 
     
 
*สินค้าทุกรายการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า*
 
     
   
     
 
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 16