Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
สวัสดีปีใหม่ 2562  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
 
     
 
 
     
 
           ายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  ประธานกรรมการ  และนายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ได้ไปมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2562 ให้แก่ นายสุรินทร์ วทัญญู  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562  เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 100