Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
พิธีวางศิลาฤกษ์ ที่ทำการใหม่ บริษัทไทยเดลมาร์ จำกัด (ประเทศไทย)
 
     
 
 
     
 
 
     
 
           นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  ประธานกรรมการ และนายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างที่ทำการแห่งใหม่ของบริษัทไทยเดลมาร์ จำกัด (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม 2561 ได้ไปร่วม ณ นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย-สุวรรณภูมิ  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 101