Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด
 
     
 
 
     
 
 
     
   
     
 
           นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่   ประธานกรรมการดำเนินการ  และคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด  ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมกิจการและหารือแนวทางพัฒนาธุรกิจร่วมกัน  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุม ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 105