Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
มอบขอที่ระลึกเจ้าหน้าที่เกษียณอายุงาน
 
     
 
 
     
 
           นายมาโนช  ภู่ระยับ   ผู้จัดการใหญ่  ได้มอบของที่ระลึกให้แก่เจ้าหน้าที่เกษียณอายุงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางกัญญา  ธีระพงษ์สวัสดิ์  ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป  และนางสาวประพันธ์  วงค์ดวงผา  เจ้าหน้าที่บริการ
 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 106