Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
 
     
 
 
     
 
 
     
   
     
   
     
 
           ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม เคยูโฮม มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 โดยมี พันเอก (พิเศษ) ฉัฐนรา  เนตินาวิน  ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ
 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 107