Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     

 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับประธานกรรมการดำเนินการ
 
     
 
 
     
 
          นายวรพนธ์    คงสิวะพิสิฐ  ประธานกรรมการดำเนินการ นำคณะผู้บริหารของร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด  มาร่วมหารือแนวทางการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ร้านค้า และมอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี กับ พันเอก (พิเศษ) ฉัฐนรา  เนตินาวิน  ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 111