Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     

 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562
 
     
 
 
     
 
          พันเอก(พิเศษ) ฉัฐนรา เนตินาวิน  ประธานกรรมการ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 226 ชั้น 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 112