Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     

 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
 
โครงการเยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิก ครั้งที่ 1
 
     
   
     
     
     
     
     
 
          ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้กำหนดโครงการเยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิก ครั้งที่ 1  นำโดย นายวันชัย แสงดาว  ประธานกรรมการศึกษา  พร้อมคณะ  ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิก  ระหว่างวันที่ 11-12  ธันวาคม 2563 ณ ร้านสหกรณ์พนักงานบ้านแพ้ว จำกัด  จังหวัดสมุทรสาคร  ร้านสหกรณ์บางเลน จำกัด  และร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์  จำกัด จังหวัดนครปฐม 
 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 114