Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     

 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
มอบกระเช้าปีใหม่ 2563  เลขานุการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
     
   
     
 
          พันเอก(พิเศษ) ฉัฐนรา  เนตินาวิน  ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางแสงทอง  นิลจรส  กรรมการ/เลขานุการ และนางอรอนงค์ อระวีพร  รองผู้จัดการ  ได้เข้าพบ นายสุรินทร์ วทัญญู  เลขานุการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่  และมอบกระเช้าปีใหม่ 2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563  ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์  เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 119