Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     

 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
วางพานพุ่มถวายสักการะพระบิดาการสหกรณ์ไทย ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
     
   
     
     
     
 
          นางแสงทอง นิลจรัส กรรมการและเลขานุการ และ นางสุนารี มีทรัพย์ ผู้ตรวจสอบกิจการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบิดาการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 121