Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     

 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
สนับสนุนเครื่องดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
 
     
   
     
     
     
 
          พันเอก (พิเศษ) ฉัฐนรา เนตินาวิน ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้สนับสนุนน้ำดื่มและเครื่องดื่มชูกำลัง ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉิน สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิค-19)
 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 125