Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     

 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
โครงการก้าวสู่ธุรกิจออนไลน์
 
     
   
     
     
     
 
          ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการให้แก่สหกรณ์สมาชิก หลักสูตร “ก้าวสู่ธุรกิจออนไลน์” ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2563 ณ ห้องฝึกอบรม ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด สหกรณ์สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 15 สหกรณ์ โดยมี พันเอก (พิเศษ) ฉัฐนรา เนตินาวิน ประธานกรรมการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาดังกล่าว
 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 129