Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     

 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ ชรสท.
 
     
 
 
     
 
 
     
 
          นางสุนารี มีทรัพย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยรองประธานฯ 1, รองประธานฯ 2 และเลขานุการ ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ ชรสท. โดย นางอรอนงค์ อระวีพร รองผู้จัดการ รักษาการผู้จัดการ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับคณะกรรมการ ชุดที่ 42 เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงาน ชรสท.
 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 130