Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
ชรสท.เยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋ย บริษัท ไอออนิค จำกัด
 
     
 

 
     
 
 
     
  นายเอกสิทธิ์  วังภูสิต  ประธานกรรมการดำเนินการ นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชรสท.) เยี่ยมมชมและศึกษาดูงานโรงงานผลิตปุ๋ย ของ บริษัทไอออนิค จำกัด  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดย ชรสท. ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตรานกอินทรีย์คู่ ให้แก่สหกรณ์ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและเงินทุนระหว่างสหกรณ์  ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน

 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 42