Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
ต้อนรับ ชุมนุมร้านสหกรณ์ในมหาวิทยาลัยฯ 
 
     
 

 
     
 
 
     
  นายเอกสิทธิ์  วังภูสิต  ประธานกรรมการดำเนินการ  ได้ให้การต้อนรับ นายปวิช  หิรัญภาษณ์  ประธานกรรมการ ชุมนุมร้านสหกรณ์ในมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จำกัด   เมื่อวันที่ 31พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงาน ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  เนื่องในโอกาสที่ชุมนุมร้านสหกรณ์ในมหาวิทยาลัยฯ ได้นำคณะผู้บริหารของสหกรณ์มาเยี่ยมชมกิจการของ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด

 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 43