Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
ชสค.เยี่ยมเยือน ชรสท.
 
     
 

 
     
  นายเอกสิทธิ์ วังภูสิต  ประธานกรรมการดำเนินการ  พร้อมด้วย นายสุรพงษ์  แว่นแก้ว  กรรมการและเหรัญญิก  และนายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ให้การต้อนรับ นายสุภาพ  จันทร์ภิรมย์  ประธานกรรมการดำเนินการ  คณะผู้บริหาร และนายดาบชัย  ใจสู้ศึก  ผู้จัดการใหญ่  ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด มาเยี่ยมเยือนเจรจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและเงินทุน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยในโอกาสนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการของทั้งหน่วยงาน

 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 44