Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
ถวายพระพรในหลวง
 
     
 

 
     
 
 
     
              นายเอกสิทธิ์  วังภูสิต  ประธานกรรมการดำเนินการ  นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  และเครือข่ายสหกรณ์สมาชิก  ประกอบด้วย นายปวิช  หิรัญภาษณ์  ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมร้านสหกรณ์ในมหาวิทยาลัย จำกัด และสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด  ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามในสมุดเยี่ยมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เมื่อวันที่  3  มิถุนายน 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 45