Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
โครงการปลูกป่า
 
     
 

 
     
 
 
     
             
โครงการ “1 จังหวัด 1 ความดี เพื่อแม่”  และกิจกรรม “ป่ารักษ์น้ำ สู่ความยั่งยืน”
                  เครือข่ายสหกรณ์ พื้นที่ 2 ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมโครงการ “ขบวนการสหกรณ์ ร่วมใจทำดี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยกำหนดจัดโครงการ “1 จังหวัด 1 ความดี เพื่อแม่”  และกิจกรรม “ป่ารักษ์น้ำ สู่ความยั่งยืน”ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ วัดประยงค์กิตติวนาราม  แขวงคลองสิบสอง  เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  ได้มอบให้ นางสุนารี  มีทรัพย์  กรรมการและเลขานุการ  เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 48