Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
กฐินสามัคคี ประจำปี 2559
 
     
 

 
     
 
 
     
             
      ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ได้ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 ทอดถวาย ณ วัดหัวดอน  อำเภอพระธาตพนม  จังหวัดนครพนม  เมื่อวันที่  22 ตุลาคม 2559  โดยมี นายเอกสิทธิ์ วังภูสติ  ผู้แทน ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด  นางสุนารี  มีทรัพย์  ผู้แทน ร้านสหกรณ์การขนส่งทางบก จำกัด  นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  ผู้แทน ร้านสหกรณ์สถาบันราชภัฎพระนคร จำกัด  และนายมาโนช ภู่ระยับ ผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559

 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 50