Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
ชรสท. บริจาคน้ำดื่ม ตราโคออป  ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ เพื่อบริการประชาชน
 
     
 

 
     
 
 
     
             
      นายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  และเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชรสท.)
ได้มอบน้ำดื่มตราโคออป
  จำนวน 100 แพ็ค  ให้กับ นายเกียงไกร  ขำอินทร์  รักษาการ ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  เพื่อร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย  ในการแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางไปถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บริเวณเต็นท์ 13 สนามหลวง  เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน  2559 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 51