Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
รับมอบกรมธรรม์โครงการสวัสดิการฯ จากบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 
     
 

 
     
   
            นายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้เป็นตัวแทนรับมอบกรมธรรม์ โครงการประกันชีวิตกลุ่ม สวัสดิการคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จากผู้แทน บริษัทสหกรณ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงาน ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด

 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 52