Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
สวัสดีปีใหม่ 2560 สหกรณ์สมาชิก
 
     
 

 
     
 
 
     
     
     
 
            ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชรสท.) ได้มอบกระเช้าปีใหม่ 2560  และข้าวไรซ์เบอร์รี่   ในโครงการช่วยชาวนาไทย  ตามนโยบายของรัฐบาล  ให้แก่สหกรณ์สมาชิกและลูกค้า เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การสนับสนุนสั่งซื้อสินค้ากับชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ด้วยดีมาโดยตลอด

 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 54