Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
ขอคำแนะนำการดำเนินงานสหกรณ์ กับ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
 
     
 

 
     
 
 
     
 
            นายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เข้าพบเพื่อหารือและขอคำแนะนำการดำเนินงานของ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  กับ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 และผู้ตรวจการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ณ สำนักงาน ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร

 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 55