Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
เยี่ยมเยือนเครือข่ายสหกรณ์
 
     
 

 
     
 
 
     
   
     
     
     
 
            นายมาโนช   ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  ได้ไปเยี่ยมเยือนสหกรณ์เครือข่ายในจังหวัดนนทบุรีที่ดำเนินธุรกิจร่วมกับชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  โดยได้ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2560 กับประธานกรรมการและฝ่ายจัดการ ของสหกรณ์การเกษตรบางกรวย จำกัด  และสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จำกัด จังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันที่12  มกราคม 2560 

 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 58