Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
     
  การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่น ชรสท. ระหว่างวันที่28-30
กรกฏาคม 2560 ณ บ้านปู รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดตราด
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแผนงานประจำปี 2561 และในวันที่ 28 กรกฏาคม
ได้เยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิกและศึกษาดูงาน ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด
โดยได้รับการต้อนรับจาก นาย มนู อิ่มอุไร ประธานกรรมการ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราดจึงขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาศนี้
 
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 66