Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
แสดงความยินดี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
     
 

 
     
 
 
     
  นายเอกสิต  วังภูสิต  ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ได้มอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 73