Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
แสดงความยินดีกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
     
 

 
     
 
 
     
  นายเอกสิทธิ์  วังภูสิต  ประธานกรรมการ ได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์  กรุงเทพมหานคร  
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 75