Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2561
 
     
 

 
     
   
     
   
     
   
 
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ผู้ตรวจสอบกิจการ  เจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2561  เมื่อวันที่ 14  มกราคม 2561 ณ  ห้องอาหารสวนกุหลาบ  พระราม 5 จังหวัดนนทบุรี  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์กรและสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 78