Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร

 
ต้อนรับสหกรณ์การเกษตรเสนางคนิคม จำกัด
 
     
     
     
 

 
     
 
นายเอกสิทธิ์  วังภูสิต  ประธานกรรมการดำเนินการ และนายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่   ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์การเกษตรเสนางคนิคม จำกัด  จังหวัดอำนาจเจริญ  ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและเงินทุนกับ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ได้มาเยี่ยมเยือนศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 
เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 81