Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
ครบรอบวันสถาปนา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบ 66 ปี
 
     
 
 
     
 
นายเอกสิทธิ์ วังภูสิต ประธานกรรมการ ได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 66 ปี โดยนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561

 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 83