Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด  ฉลองเปิดอาคารศูนย์กระจายสินค้า
 
     
 
 
     
 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด ฉลองเปิดอาคารศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ และโรงอบลดความชื้นข้าวเปลือก ขนาด 60 ตัน/วัน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิด

 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 86