Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
เปิดร้าน MINI CO-OP  สาขาโรงพยาบาลปิยะเวท
 
     
 
 
     
 
นายเอกสิทธิ์  วังภูสิต  ประธานกรรมการ  ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธิีเปิดร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด MINI CO-OP  สาขาโรงพยาบาลปิยะเวท เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561  โดยมีวัตถุประสงค์การเปิดสาขาเพื่อจำหน่ายสินค้าสุขภาพ สนับสนุนสินค้าชุมชนและการเผยแพร่ให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปได้รู้จักสหกรณ์

 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 87