Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
ชรสท.เยี่ยมเยือนสมาชิก
 
     
 
 
     
   
     
 
 
     
 
นายเอกสิทธิ์ วังภูสิต  ประธานกรรมการ นำคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 และเจ้าหน้าที่ ชรสท. ไปเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงาน ร้านสหกรณ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำกัด  จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561  โดยได้รับการต้อนรับจาก พลตรี ปราโมทย์  ว่านเครือ  รองประธานกรรมการ  และเจ้าหน้าที่ของร้านสหกรณ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำกัด ให้การต้อนรับ


 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 89