Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2)
 
     
 
 
     
 
 
     
 
       ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุม  เคยูโฮม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพมหานคร   โดยที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ได้รับทราบผลการดำเนินการและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 และผู้ตรวจสอบกิจการ  โดยมี นายสมชาย ทองพันธ์อยู่  ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ  พร้อมด้วยคณะกรรมการ  จำนวน 8 ท่าน  และ นายปวิช  หิรัญภาษณ์  ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ


    
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 92