Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
สวัสดีปีใหม่ 2562 สหกรณ์สมาชิก
 
     
 
 
     
 
 
     
 
           ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด   ได้ไปมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2562 ให้แก่ สหกรณ์สมาชิก อาทิ ร้านสหกรณ์ยูเนี่ยน จำกัด  ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด  ร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำกัด  ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด ฯลฯ เพื่อเป็นการขอบคุณสหกรณ์สมาชิกที่ได้ใช้บริการและสั่งซื้อสินค้าจากชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา
 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 99