0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

บริจาคน้ำแร่ CO-OP เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

โดย admin 2
 วันที่ 8 ก.ค. 2564 14:58 น.
 447
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นางสุนารี  มีทรัพย์  ประธานกรรมการ  นายเฉลิมชัย  เจริญนาคเพิ่มพูน  กรรมการและเลขานุการ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้เป็นตัวแทนชุมนุมร้านสหกรณ์ฯ เพื่อบริจาคน้ำแร่ CO-OP ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี  เพื่อร่วมสู้ภัยการแพร่ระบาดโควิด-19