Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     

 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
 
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ผอ.สสพ.2
 
     
   
   
   
     
 
          พันเอก(พิเศษ) ฉัฐนรา  เนตินาวิน  ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางแสงทอง  นิลจรส  กรรมการ/เลขานุการ และเรือตรี ทรงชัย  เกตุบาง  กรรมการ/เหรัญญิก  ได้มอบกระเช้าปีใหม่ 2563 พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับ นายสุวิช  น้อยอิ่ม  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 
ณ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร

 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 117