Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     

 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
การประชุมหารือร่วมกับ สสพ.2
 
     
   
     
     
     
 
          พันเอก(พิเศษ) ฉัฐนรา เนตินาวิน ประธานกรรมการ นางแสงทอง นิลจรัส กรรมการและเลขานุการ และนายสมชาย ทองพันธ์อยู่ กรรมการ ได้ร่วมหารือกับ นายสุวิทย์ น้อยอิ่ม ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติและขอคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการงาน ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 124