Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     

 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
ร่วมโครงการแจกของอุปโภค-บริโภค ให้ประชาชน
 
     
   
     
     
     
 
          นางแสงทอง นิลจรัส กรรมการและผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ของชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมโครงการแจกสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิค-19) กับสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 (สสพ.2) นำโดยนายสุวิทย์ น้อยอิ่ม ผู้อำนวยการ สสพ.2 และข้าราชการ ของ สสพ.2 ได้ร่วมกันเดินทางไปแจกสิ่งของฯ ให้แก่ประชาชน ในเขตพื้นที่ หลักสี่ ดอนเมือง มีนบุรี คลองเตย ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2563
 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 128