Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
รสท. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวาย รัชกาลที่ 9
 
     
 

 
     
 
            ายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  และคณะเจ้าหน้าที่  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ได้ร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวาย  รัชกาลที่  9 โดย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  
 

 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 60