Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
านสหกรณ์รวมใจ 100 ปี สหกรณ์ไทย
 
     
 

 
     
 
 
     
 
 
     
     
     
 
            ายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  และคณะเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมงานสหกรณ์รวมใจ 100 ปี สหกรณ์ไทย โดยมีพิธีอุปสมบทหมู่พระ จำนวน 12 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดแพรก  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  โดยมี  นายอนุวัตร  สุวรรณสุขุม  จาก ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด  เป็นประธานจัดงาน    ร่วมกับนายอำเภอบางกรวย  ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดนนทบุรี  และสินค้าสหกรณ์  

 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 63