Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
โครงการเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานสหกรณ์สมาชิก
 
     
 

 
     
 
 
     
 
 
     
  นายเอกสิทธิ์ วังภูสิต ประธานกรรมการ นำคณะกรมการและเจ้าหน้าที่ ของชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด เยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานสหกรณ์สมาชิก ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2560 ณ สหกรณ์การเกษตรศรีเทพ จำกัด จ.เพชรบูรณ์  สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จำกัด จ.เลย และสหกรณ์การเกษตรชัยภูมิ จำกัด จ.ชัยภูมิ  
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 72