Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
ต้อนรับ คณะกรรมการดำเนินการ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกั
 
     
 
 
     
 
         นายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย นายประทิน บุญตุ้ย  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนสมาชิก ในส่วนของ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  และได้ประชุมสัญจรคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุม ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 94