0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

​บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความจำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
9 ก.ค. 2564
ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความจำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ก...
อ่านต่อ
บริจาคน้ำแร่ CO-OP เพื่อบุคลากรทางการแพทย์
8 ก.ค. 2564
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นางสุนารี มีทรัพย์ ประธานกรรมการ นายเฉลิมชัย เจริญนาคเพิ่มพูน กรรมกา...
อ่านต่อ
โครงการจัดอบรม "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป ภายใต้โครงการ 1 อำเภอ 1 ผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร"
6 ก.ค. 2564
นางสุนารี มีทรัพย์ ประธานกรรมการ นายเฉลิมชัย เจริญนาคเพิ่มพูน กรรมการและเลขานุการ และนายศรายุทธ เ...
อ่านต่อ