0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

กาแฟดำ เขาทะลุ (ชนิดเกล็ด)

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์/ร้านค้า
350
฿ 125.00
กาแฟดำ เขาทะลุ (ชนิดเกล็ด) กาแฟสำเร็จรูปพร้อมชง สายพันธุ์โรบัสต้า
ขนาด 200 กรัม (1ลัง/25ห่อ) ราคาหน่วยย่อย 125 บาท ราคาหน่วยใหญ่ 3,125 บาท