0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

ชรสท. สวัสดีปีใหม่ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2565

โดย admin 2
 วันที่ 17 ธ.ค. 2564 12:54 น.
 259
รศ.วิศิษฐ์ศักดิ์  แป้นสัมฤทธิ์   ประธานกรรมการ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 ให้แก่ นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร